Cách cài đặt Stealthy

B1: Mở Google Chrome lên hoặc nếu chưa có CLICK VÀO ĐÂY TẢI VỀ

B2: Trong Google Chrome gõ https://chrome.google.com/webstore/detail/ieaebnkibonmpbhdaanjkmedikadnoje
 


B3: Click vào nút THÊM VÀO CHROMEB4: Click vào nút THÊMB5: CLICK VÀO BIỂU TƯỢNG CON CÁ MÀU ĐỎ CHO HIỆN SANG MÀU XANH LÀ VÀO TRANG BET ĐƯỢC